Inne

Pozostały zakres działalności naszego biura obejmuje również:

  • Pomoc w opracowaniu obiegu dokumentów magazynowych i księgowych,
  • Windykację należności,
  • Nowo powstającym firmom oferujemy sporządzenie dokumentacji związanej z uruchomieniem i rejestracją działalności.

Ubezpieczamy kompleksowo zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze w zakresie:

  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • ubezpieczeń majątkowych,
  • ubezpieczeń osobowych.

Ponadto dysponujemy uprawnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki czemu oferujemy:

  • szkolenia bhp wstępne,
  • szkolenia bhp okresowe,
  • szkolenia ppoż.