Oferta

Rachunkowość

Prowadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową w skład której wchodzi m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania( ryczałt, karta podatkowa)
 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT
 • sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS, PFRON
 • reprezentowanie Firm wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
Kadry i płace

Prowadzimy również profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w skład której wchodzi m.in.:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników,
 • przygotowywanie raportów miesięcznych IMIR dla ubezpieczonych,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji rocznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie raportów płacowych dla zarządu według indywidualnych potrzeb Klienta.
Inne

Pozostały zakres działalności naszego biura obejmuje również:

 • Pomoc w opracowaniu obiegu dokumentów magazynowych i księgowych,
 • Windykację należności,
 • Nowo powstającym firmom oferujemy sporządzenie dokumentacji związanej z uruchomieniem i rejestracją działalności.

Ubezpieczamy kompleksowo zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze w zakresie:

 • ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • ubezpieczeń osobowych.

Ponadto dysponujemy uprawnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki czemu oferujemy:

 • szkolenia bhp wstępne,
 • szkolenia bhp okresowe,
 • szkolenia ppoż.